Aranyfalu

Egyszer volt, hol nem volt…

Maximum 7-8 éves lehettem, amikor már tudtam olvasni és az egyik téli esti szórakozás a diavetítés volt. A meglévő 10 diafilmet felváltva nézegettük. Valamiért érdekesebbnek tűnt, mint a mesekönyv. Talán azért, mert nagyban ki lehetett vetíteni a falra, a képek világítottak, és az egész olyan varázslatos volt gyerekszemmel. Ide, bő 50 évvel ezelőttre nyúlik vissza az emlékezetem és a kapcsolatom, érzelmi kötődésem az Aranyfalu című meséhez.

Időről időre felsejlett a lelkemben, hogy az Aranyfalut, a boldogság és béke szigetét, nekem, nekünk magunknak kell felépítenünk magunk körül, akárhol is éljünk.

Emlékezetemben...

Megfakult emlékezetemben ez a történet arról szólt, hogy egy szegény faluban vándorok érkeztek, akik elmesélték, hogy van valahol egy olyan gazdag falu, ahol nincs éhínség, irigység, betegség, de annál több van a jólétből, egészségből, nyugalomból, harmóniából, örömből, bőségből. Erre a történetre felkerekedett két fiatal, hogy megkeressék ezt a gazdag falut, hogy az életüket jobb mederbe tereljék. Sok éves vándorlás és nélkülözés után, amikor már feladták a reményt, hogy rátaláljanak a helyre, egyszer csak a dombok közül a ragyogó napsütésben felragyogott egy település, melynek élénk színű, frissen festett házikói, színes kertjei, rendezett utcái különleges jómódról árulkodtak.

A legények megszaporázták lépteiket, látni akarták mihamarabb az Aranyfalut. Beérve a faluba szétnéztek, és a a templom olyan volt, mint kisfalujukban, és az utcák elrendeződése, a főtér is ismerősnek látszott. Ahogy lassan körbe jártak és tátották a szájukat a pazar látványtól, lassan kitisztult az emlékezetük, és felimerték, hogy nem máshova, hanem a saját szülőfalujukba érkeztek vissza. Távollétükben a falu kivirágzott, meggazdagodott, az emberek életébe a szorgalom, kitartás, összefogás következtében harmónia, létbiztonság, jómód, boldogság költözött.

Egész életemben ezekre a tapasztalásokra, érzésekre törekedtem. Bár a családban, ahol felnőttem, megvolt mindez, mert a szüleim nagy szeretetben éltek, és jó körülményeket teremtettek nekem és a húgomnak, jó példával jártak elől a biztonságos és békés élet kialakításában, mégsem ez a kép volt életem vezérfonala, hanem az ahol az emberek a szegénységből közös erővel felemelkedtek és bőséget teremtettek.

Aranyfalu megvalósítása a saját környezetemben

2018-ban egy kiállításon láttam meg egy festményt, amiről úgy éreztem, hűen tükrözi emlékeim aranyfaluját. Megvettem, és a cégközpontunk falára kitettem, hogy még intenzívebben emlékeztessen a célomra, az Aranyfalu megvalósítására a saját környezetemben.

A cégemen belül fontos számomra, hogy akikkel dolgozok együttműködőek legyenek, és ne azért dolgozzanak nálam, mert kell a pénz, hanem mert tudnak azonosulni a feladatukkal, és örömmel végzik nap mint nap a munkájukat akár csomagolásról, könyvelésről, akár tanácsadói telefonos munkáról legyen szó. A szakmai hozzáértésen, szorgalmon kívül az emberség, lojalitás, csapatszellem is fontos magatartás a kollégáknál.

Az, ahogy a munkatársak bánnak a vásárlókkal a személyes kapcsolat révén, vagy ahogy a megrendeléseket összeállítják, a számlát, információs anyagot előkészítik, tükröznie kell azt a törődést, figyelmet, ami a sok ismeretlen embert egységbe kovácsolja, közös cél mögé tömöríti.

A fő célunk a törődés, a törekvés arra, hogy akik velünk kapcsolatba kerülnek, azoknak komfortosabbá tegyük az életét a lehető legtermészetesebb módon. Ezért is lett a nevünk immár 10 évvel ezelőtt NaturComfort. A vásárlóink is keresik ezt a komfortos érzést. Nehéz úgy jól érezni magunkat, ha itt fáj, ott fáj, vagy akárcsak húzódik valamelyik izmunk, esetleg csak elfáradt a napi teendők végzése közben.

A fáradtság, fájdalom következménye, hogy az ember hangulata is elromlik. Eltűnik a mosoly az arcunkról és befordulunk, nem tudunk figyelmet, szeretetet adni a környezetünknek.

Telefonos tanácsadóink sok esetben akár fél óráig beszélgetnek egyes emberekkel, ha a szükség úgy kívánja. Nagyon sok egyedülálló idős vásárlónk van, aki néha napokig nem tud senkihez sem szólni a környezetében. Nekik különösen jól esik, ha meghallgatjuk őket és lelket öntünk beléjük.

10 év szellemisége

10 éves a cégem, ez az elsősorban szellemi építmény – ami ugyan fizikálisan is igencsak megmutatkozik irodáival, dolgozóival, eszközeivel és több tízezer termékével a raktárakban -, de mégiscsak erre a szellemiségre vagyok a legbüszkébb. Az értékekre, amit mi emberek képviselünk.

Legtöbb telefonos tanácsadónk sok vásárlóval baráti szintű kapcsolatot épített ki, ami nagy szó a mai elidegenedő világban. A vásárlók időnként ajándékokat, kedves leveleket küldenek nekik, nekünk hálájuk kifejezéseként az extra törődésért, szeretetért.

Félévente nagy értekezletet tartunk, ahol a kollégák elmesélik sikertörténeteiket, melyeket a vásárlóktól hallanak egészségjavulásokról, amelyek ki tudja, talán nem is a termékhasználatnak, de sokkal inkább a személyes figyelemnek köszönhető időnként. Könnybe lábadt szemmel, tágra nyílt fülekkel hallgatjuk ezeket a kedves történeteket. Ilyenkor válik láthatóvá az én képzeletbeli Aranyfalum, melynek nincsenek fizikai határai. Ahol téren és időn keresztül is képesek „ismeretlen” emberek összekapcsolódni, és önmagukat másokkal megosztani. Tapinthatóvá válik a szeretet, a harmónia, mely egy külső szemlélőnek csak egy értékesítői-vásárlói igény alapú kapcsolat, de aki a Naturcomfortnál dolgozik, az tudja, hogy sokkal többről van szó.

Értékes végtermék

A nálunk végzett munka vagy inkább tevékenység folyományaként szervezetünk értékes végterméke:

„Küllemre és tartalomra nézve is értékes, szép termékcsalád. Olyan, jobb állapotban lévő elégedett vevők, akik önmagukkal és másokkal való igényes törődés eredményeképpen vissza- vagy rátalálnak a komfortosabb, örömtelibb életvitelre. Sikeres munkatársi csapat, akik hatékonyak, profik, megtalálják a számításukat, erkölcsileg és anyagilag biztonságban vannak.”

A festmény, amire rátaláltam színeiben örömöt, boldogságot sugall, a forma pedig a hétköznapok egyszerűségét, rendezettséget, az egészséges munkavégzést, a „rend van a világban” jóleső érzését.

A 10 éves céges évforduló alkalmából olyan meglepetést szerettem volna adni Vásárlóinknak, ami mosolyra fakasztja azoknak az arcát is, akik jelen idő szerint talán nagy fájdalmakkal küzdenek, esetleg halmozott problémáik, lelki sérüléseik is vannak. 2020 végén készítettünk egy falinaptárat, melyet 15 ezren kaptak meg ajándékba. Az ihletet egy finn illusztrátor adta, aki két idős hölgy barátságával ábrázolja a mindennapok örömét, akik korukat meghazudtolva, vidáman, viccesen, szeretettel állnak az élet viharában. Én ilyen hozzáállással szeretnék végigmenni életem hátralévő útszakaszán, mert vallom, akár kevés, akár hosszabb ez a hátralévő szakasz, nagyon nem mindegy, milyen szemmel tekintünk az aktuális dolgokra, milyen érzelmeket társítunk a problémákhoz, és képesek vagyunk-e mindenben meglátni a jót.

„Minden rosszban van valami jó”

Ez életem egyik vezérfonala, és azért tetszettek meg ezek a rajzok, mert az általunk Jolikának és Mancikának nevezett főszereplők a jelenetekben ezt testesítik meg.

Azt kívánom minden kedves „családtagunknak”, hogy legalább egy fokkal érezze jobban magát a bőrében minden nap az előzőhöz képest, és tudja tudatosabban komfortosabbá, szeretetteljesebbé tenni élete minden pillanatát!

Érdekesség az internet csodájáról: amikor a diavetítő feltalálása után kutattam, diafilmekre bukkantam. Bár a nyakamat nem tettem volna rá, hogy tényleg Aranyfalu a mese címe, amire emlékeztem, de azért beírtam a keresőbe. És láss csodát, 50 évvel a gyerekkori filmvetítés után újra megnézhettem azt a történetet, ami oly mélyen belém ivódott, és melynek az üzenete azóta is kísér. Nagyon meghatódtam a sors ajándékától és annak ellenére, hogy a gyerekkori emlékek nem voltak pontosak, a tartalmi lényeg, ami beépült a szívembe, ugyanaz.

Teremteni, alkotni, életünkben, lelkünkben rendet tartani, másokkal szeretetben, együttműködve, kölcsönös tiszteletben élve bőséget, boldogságot teremthetünk, anélkül, hogy kívülről várnánk a csodát, és a jövőben keresnénk a napi örömöket.

Polgári Erika
alapító, cégtulajdonos