Jogi információk

Jelen honlap felépítése, fellelhető tartalma, kapcsolódó megjelölései, programjai, adatai, képi-grafikai megjelenítése (a továbbiakban együttesen: tartalom) a NaturComfort Kft. szellemi alkotása és jogi védelem alatt áll. A honlapon szereplő megjelölések, logók, stb. védjegyoltalom alatt állnak, használatukhoz a NaturComfort Kft. rendelkezik a jogtulajdonosok hozzájárulásával.

A fentiekre figyelemmel a honlapon közzétett szövegek, képi-grafikai elemek és információk illetve ezek bármilyen részének felhasználása kizárólag a NaturComfort Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az üzleti célú felhasználás minden formája tilos.

A NaturComfort Kft. oldalaira mutató linket kizárólag a NaturComfort Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat. Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni, amely azt a látszatot kelti, hogy a NaturComfort Kft. honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg.

A NaturComfort Kft. folyamatosan ellenőrzi a honlapja tartalmát, és minden ésszerű intézkedést megtesz a közzétett információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. A NaturComfort Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért a NaturComfort Kft. nem vállal felelősséget.

Jelen honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Ezen internetes oldalak tartalmáért a NaturComfort Kft. nem vállal felelősséget.

A NaturComfort Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa, elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse.

Kelt, Nyíregyháza, 2014. november 25.

NaturComfort Kft.